DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.06.2020 11:03:30 

Občanské sdružení "NA OBZORU o.s."

Projekt

 O projektu

V lokalitě o velikosti 4506 m2, vymezené ze severu a západu ulicí Papírníkova, z jižní strany ul. Generála Šišky a z východu ulicí Novodvorská plánuje firma Central Group a.s. výstavbu souboru domů.

 V oznámení o záměru – kapacita (rozsahu) záměru je uvedeno, že předmětem posouzení je výstavba 9 byt. domů o max. 8 nadzemních podlažích (poslední vždy ustupující), souhrnně označovaných jako Obytný soubor Nad Modřanskou roklí. Většina domů má 2 podzemní podlaží, domy I,H,G,F mají 3 podzemní podlaží.

V 9 bytových domech bude cekem 452 jednotek, z toho 196 ateliérů a 256 bytových jednotek.V podzemním podlaží bytových domů bude celkem 848 parkovacích stání. Na povrchu bude umístěno dalších 97 kolmých parkovacích stání. Z uvažovaných 945 parkovacích stání slouží 441 parkovacích stání v garážích jako náhrada za stávající parkoviště pro rezidenty okolních bytových domů.

Celkový počet obyvatel – 1356

 

Náš názor k plánovanému projektu

-         Jedná se o soubor devíti domů, který působí v podstatě jako 19 jednotlivých domů. Jedná se o deset  třípodlažních, čtyř sedmipodlažních a pět osmipodlažních domů, které jsou po dvojicích a jedné trojici spojeny technickým podlažím.

 Plánovaný projekt se stane součástí již tak přelidněného sídliště Kamýk, kde je nedostatek občanské vybavenosti, parkovacích míst, nedostatečná dopravní obslužnost MHD. Toto území nesnese další navýšení obyvatel o cca 1400 i pro malou kapacitu zdejší školy, mateřské školy, jediného obchodu, žádného zdravotnického zařízení a ostatních služeb.

Pro informaci uvádíme tabulku počtu obyvatel a její hustoty na 1 km2

 

Katastr.území:  Rozloha (km2) Počet obyv. Hustova na l km2

Cholupice              6,38                466                 73 obyvatel

Točná                    4,63                  681               147 obyvatel

Komořany             2,07                1886               911 obyvatel

Modřany               7,70              31638              4109 obyvatel

Kamýk                 2,54              21183              8340 obyvatel

 

Máme pochybnost o dodržení záměru 196 ateliérů, vzhledem k tomu, že domy jsou jednoznačně navrhovány jako obytné a těžko přizpůsobitelné potřebám nebytových prostor jako jsou obchody, či drobné služby a zařízení potřebné pro tuto lokalitu.

Podle územního plánu hl.m.Prahy 85% plochy se nachází na území, které je definováno jako „smíšené obchodu a služeb“ jako polyfunkční, zatímco se dá předpokládat, že bude sloužit výhradně k bydlení, což je území monofunkční.