DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.06.2020 11:03:30 

Občanské sdružení "NA OBZORU o.s."

Informace

 Při jednání s investorem vznesli naši zástupci tyto požadavky: 

1/ Dodržení původních  koeficientů podle územního  plánu, tzn.C a D

2/ Zachování stávajícího klidného provozu ulice Papírníkova, tzn. změnu umístění vjezdů do plánovaných podzemních garáží, vybudováním nové příjezdové komunikace s vjezdy z ulic Novodvorská nebo Gen.Šišky.

3/ Družstvo Papírníkova a Občanské sdružení „NA OBZORU o.s.“ dále požadují záruku dodržení unesení ZHMP č. 40/73 ze dne 14.9. 2006, tak jak bylo přijato na zasedání zastupitelstva, tj.  441 veřejných parkovacích míst (převod po vybudování na TSK nebo obec).

4/ Dále požadujeme zřízení výše uvedených parkovacích míst (alespoň stávající počet 341) na povrchu, tzn. mimo objekty, u kterých je budoucí vlastník neznámý a mohou patřit bůh ví komu.

5/ Náhradu dětského hřiště, a to na veřejném prostranství volně přístupném.

 

 

 

 Následně jsme obdrželi návrh "Dohody o spolupráci", vytvořený firmou Central Group, který je pro nás absolutně nepřijatelný. V tomto smyslu jsme  naše stanovisko zaslali navrhovateli, který následně projevil zájem o další jednání. K výsledku jednání jsme skeptičtí, protože jednání o Dohodě musí přinášet na obou stranách ústupky k nalezení kompromisu a firma Central Group prozatím neprojevila ochotu ustoupit v čemkoliv z jejich záměru. Zde je návrh dohody

Při dalším jednání s investorem nedošlo opět k dohodě a generál.ředitel Central Groupe jednoznačně prohlásil, že nemíní na záměru plánované výstavby nic měnit. Naopak se domníváme, že bude chtít při stavebním řízení záměr změnit s tím, že výšku budov navýší, protože v podkladech pro územní řízení si pro to vytváří předpoklady a nechává si schválit až devět nadzemních podlaží. Jako nátlak pro případ, že se někdo z účastníků v územním řízení postaví proti výstavbě, uvádí jejich první krok, kterým budou chtít znepříjemnit život stávajícím rezidentům, tj.znemožněním parkování na parkovištích, která jsou na jejich pozemcích. Hlídané parkoviště i přilehlé prozatím neoplocené parkoviště  převezmou do své správy a stanoví výši parkovného až 1000,- Kč denně. Předpokládáme, že si firma Central Groupe a.s. nemůže takový krok dovolit. Zatím to chápeme jako nepřípustný nátlak a ukázku toho, kam až jsou schopni zajít .

Přestože jsme v průběhu územního řízení uplatnili námitky stejně jako Družstvo Papírníkova, stavební úřad vydal dne 13.5. 2009 Rozhodnutí o umístění stavby-Obytný soubor Nad Modřanskou roklí. OS i Družstvo Papírníkova se proti tomuto rozhodnutí odvolalo, obzvláště proto, že naše námitky nebyly vůbec akceptovány.